Spotkanie z Qczajem

30 czerwca Fundacja „Szczęśliwe Jutro” wraz z Gminym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu oraz trenerem personalnym Panią Katarzyną Kuruc-Kowal bya współorganizatorem spotkania profilaktycznego pt.” Porozmawiajmy o przemocy, uzależnieniach i trudzie życia w TAKIEJ rodzinie”.

Celem spotkania było przekazanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy dla osób dotkniętych przemocą, uzależnieniem oraz uwrażliwienie na problem dzieci wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o swoim życiu, trudzie bycia dzieckiem wychowywanym w rodzinie alkoholowej, konsekwencjach jakie miało to dla nich w życiu dorosłym. Gościem specjalnym był pochodzący z Ludźmierza, trener performer Daniel Kuczaj „Qczaj”.