Razem budujemy przystań

Z informacją o idei, celach i zadaniach  Fundacji wyszliśmy również do lokalnych środowisk uczniowskich, by utwierdzić w przekonaniu, że pomoc i wsparcie są ważne w codziennym życiu.

W szkołach powiatu nowotarskiego trwała akcja „Razem Budujemy Przystań Szczęśliwe Jutro”. Akcja miała na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los rówieśników zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozpropagowanie wśród uczniów idei wolontariatu oraz pozyskanie środków na wyposażenie Przystani Szczęśliwe Jutro. Nagrodą dla zwycięskiej szkoły będzie w roku szkolnym 2018/2019 koncert wokalisty Mateusza Ziółko.

Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa i o takie walczymy !