„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Henry Ford

Podaj rękę...

by stworzyć lepszy świat...

Prowadzimy...

Przystań SZCZĘŚLIWE JUTRO czyli dom dziecka we Wróblówce

Propagujemy...

Działania profilaktyczne, poruszając tematy trudne, czasami bardzo bolesne ale i bardzo istotne

Pomagamy...

Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi

Pokazujemy...

poprzez organizowany wolontariat jak wiele korzyści niesie ze sobą wspólna zespołowa praca na rzecz innych potrzebujących osób

Chcesz pomóc? Chcesz być częścią Szczęśliwego Jutra? Skontaktuj się z nami…

q7mxhd1alzk3toh4t
X