Zarząd/Rada

Krystyna Juraszek
Fundator / Prezes

Z wykształcenia nauczyciel geografii, z wyboru i pasji – pełen empatii pedagog. Wybrała
konsekwentne pomaganie samotnym i opuszczonym dzieciom oraz rodzinom w kryzysie. Wiedzę
i swoje doświadczenia od lat wykorzystuje wpierając tych, którzy potrzebują pomocy.
Przez 15 lat kierowała Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem. W ramach Centrum
działały: Dom Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie oraz Mieszkania Chronione.
Za otwartość na problemy innych, aktywne ich rozwiązywanie, opracowanie i wdrażanie
nowatorskich projektów z dziedziny pomocy społecznej została odznaczona m.in. Brązowy Krzyżem
Zasługi.

Joanna Kuczkowicz – Bugajska
Wiceprezes

Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiadająca również dyplom
ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego z zakresu: Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa.
Lokalny koordynator partnerstwa w ramach unijnego projektu „Czas na zmiany” dla rozwoju Powiatu
Nowotarskiego oraz Powiatu Tatrzańskiego, urzędnik samorządowy.
Prywatnie mocno zaangażowana w wolontariat, organizator akcji charytatywnych.
Prowadziła grupę wsparcia dla ofiar przemocy oraz indywidualne konsultacje dla jej uczestników.
Osoba o otwartym sercu i głębokiej wrażliwości, w której powołanie do realnego niesienia pomocy
poprzez pracę z osobami w kryzysie dojrzewało powoli, ale świadomie przez wiele lat.

Dorota Zatorska
Sekretarz

magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z ponad dwudziestoletnim stażem, nauczyciel
dyplomowany informatyki oraz logopeda. Wiceprezes w fundacji TYLKO TY, członek UKS „Holni”
Ząb. Interesuje się muzyką, piłką siatkową, lubi jeździć na rowerze.

Piotr Malinowski
Członek Rady Fundacji

magister politolog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany wiedzy
o społeczeństwie, historii i wychowania do życia w rodzinie z dwudziestoletnim stażem, egzaminator
maturalny z wos. Od 2016 r. dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie. Założyciel fundacji
TYLKO TY, członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Holni” Ząb. Twórca wielu projektów i
wydarzeń kulturalnych oraz oświatowych. Hobby: polityka, moda, muzyka.

Katarzyna Hejmej
Członek Rady Fundacji

Absolwentka ekonomii, posiadająca również dyplom ukończenia studiów podyplomowych na
Wydziale Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Pasjonatka gór i podróży.
Prywatnie mocno zaangażowana w wolontariat w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim ZG Kraków –
Nowy Sącz oraz Uczniowskim Klubie Sportowym SOKOLIKI.
Otwarta, pogodna, radosna, pozytywnie nastawiona do ludzi i otaczającego świata.

Dariusz Kulpa
Przewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku geologia, geofizyka i ochrona
środowiska. Interesuje się motoryzacją, szczególnie zabytkowymi samochodami. Każdą wolną chwilę
poświęca na zwiedzanie Polski i świata.

X