Przystań Szczęśliwe Jutro, czyli dom dziecka dla 14-ściorga dzieci

Obecnie prawie 50 dzieci z Powiatu Nowotarskiego przebywa w domach dziecka na terenie Polski, oddalonych nawet 400 km od ich miejsca zamieszkania.

W Przystani przygotowujemy do nowej roli i do samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Zależy nam by nastolatka – w ciąży i po urodzeniu dziecka – uczęszczała do szkoły i zdobyła zawód.

Opieka dla nastolatek w ciąży i z małymi dziećmi.

Szczególną opieką otaczamy nastolatki w ciąży i z małymi dziećmi dla których sąd rodzinny wydał postanowienie o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

O Przystanii słów kilka

Przystań Szczęśliwe Jutro, czyli dom dziecka dla 14-ściorga dzieci głównie z powiatu nowotarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nastolatek w ciąży i z małymi dziećmi.

Dokładamy wszelkich starań, aby ten dom był miejscem, w którym dzieci poczują się jak „u siebie”. Jednocześnie będąc miejscem, w którym małoletni otrzymują opiekę, wsparcie i nauczą się norm, zasad oraz wypełniania obowiązków, których nie miały możliwości poznać w swoim rodzinnym domu.

Wspólne przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek nie tylko w pokoju ale w całym domu, poszanowanie wspólnego dobra, szacunek do innych to tylko kilka rzeczy których na co staramy się ich nauczyć. Do domu dziecka trafiają najczęściej dzieci, które ze względu na problemy wychowawcze nie zostały umieszczone w rodzinach zastępczych lub nie było nikogo w rodzinie, kto przejąłby opiekę nad nimi. Te dzieci wymagają szczególnych oddziaływań. Zdarza się i to nie rzadko, że do placówki trafiają dzieci z ciężkimi chorobami (cukrzyca, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne oraz kardiologiczne).

Szczególną opieką otaczamy nastolatki w ciąży i z małymi dziećmi dla których sąd rodzinny wydał postanowienie o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pamiętajmy, że dziewczęta w ciąży muszą nagle dorosnąć, dojrzeć, stać się matkami same będąc jeszcze dziećmi. Nie bez znaczenia jest fakt, że nie miały możliwości doświadczenia ciepła i troski ze strony rodziców i najbliższej rodziny skoro już znajdują się w domu dziecka. Nikt nie pokazał im jak powinna wyglądać rodzina, nie znają prawidłowych wzorców, nie wierzą w siebie, w swoje możliwości, są zagrożone powielaniem błędów swoich rodziców. Obecnie w Naszym domu przebywają dwie nastoletnie mamy wraz ze swoimi dziećmi. Przygotowują się do nowej roli i do samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Zależy nam by nastolatka – w ciąży i po urodzeniu dziecka – uczęszczała do szkoły i zdobyła zawód. Podczas jej pobytu w szkole jej dzieckiem opiekuje się wykwalifikowana kadra. Po powrocie do domu, pod okiem wychowawców młode mamy zajmują się dziećmi i uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania domowym budżetem i planowania wydatków. Dziewczęta i ich dzieci doświadczają życia w domu, który daje im możliwość rozwoju i pokazuje, jak być matką odpowiedzialną za siebie. Wszystko po to aby po opuszczeniu Przystani potrafiły stawić czoło problemom dnia codziennego.

Przystań Szczęśliwe Jutro jest miejscem, w którym najważniejszym celem – poza zapewnieniem należytej opieki wychowankom – jest podejmowanie działań, mających na celu powrót dziecka do rodziny. Z tego powodu nie bez znaczenia jest lokalizacja placówki na terenie powiatu nowotarskiego, z którego pochodzi większość dzieci obecnie przebywających w Przystani.

X