Przystań Szczęśliwe Jutro

Przystań Szczęśliwe Jutro, czyli dom dziecka dla 14-ściorga dzieci.

Dokładamy wszelkich starań, aby ten dom był miejscem, w którym dzieci poczują się jak „u siebie”. Jednocześnie będąc miejscem, w którym małoletni otrzymują opiekę, wsparcie i nauczą się norm, zasad oraz wypełniania obowiązków, których nie miały możliwości poznać w swoim rodzinnym domu.

Wspólne przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek nie tylko w pokoju ale w całym domu, poszanowanie wspólnego dobra, szacunek do innych to tylko kilka rzeczy których na co dzień staramy się ich nauczyć. Do domu dziecka trafiają najczęściej dzieci, których sytuacja rodzinna uniemożliwia dalszy pobyt w rodzinach biologicznych. Te dzieci wymagają szczególnych oddziaływań. Zdarza się i to nie rzadko, że do placówki trafiają dzieci z ciężkimi chorobami (cukrzyca, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne oraz kardiologiczne). W placówce przebywają dzieci od 5 do 15 roku życia. Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokojone niezbędne potrzeby rozwojowe w tym emocjonalne, społeczne, religijne. Wykwalifikowana kadra dba o wychowanków rozwijając w nich pasje i zainteresowania, rozbudza wyobraźnię poprzez uczestnictwo w wielu atrakcyjnych zajęciach plastycznych, sportowych, wokalnych. Oprócz codziennych zajęć takich jak odrabianie lekcji, uczestniczenie w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, wspólnie z wychowawcami przygotowują posiłki i dbają o porządek, korzystają również z walorów otaczającego terenu. W obu placówkach wychowankowie biorą udział w grach terenowych, pieszych wędrówkach, oraz korzystają z szlaku rowerowego znajdującego się nieopodal. Wychowankowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, uczą się też odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. Aby zadbać o szczęśliwe i radosne jutro naszych wychowanków cała kadra wkłada ogrom serca w swoją pracę, chcemy aby nasze dzieci zapomniały o przykrych dotychczasowych przeżyciach, aby uśmiechały się jak najczęściej. W codziennej pracy przyświeca nam myśl Janusza Korczaka

Wychowywać to znaczy: Nie deptać, nie poniewierać, nie gasić (…) dziecko ma prawo by było tym czym jest. A dobry wychowawca to ten który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi (…) nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje (…) wtedy przeżyje  wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Przystań Szczęśliwe Jutro jest miejscem, w którym najważniejszym celem – poza zapewnieniem należytej opieki wychowankom – jest podejmowanie działań, mających na celu powrót dziecka do rodziny. Z tego powodu nie bez znaczenia jest lokalizacja placówki na terenie powiatu nowotarskiego, z którego pochodzi większość dzieci obecnie przebywających w Przystani.

Dziękujemy również wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy wspomagają nasze działania i pragną naszym dzieciom sprawić radość.

X