19 dni przeciwko przemocy 2017

Kolejna edycja Kampanii „19 dni przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Zgodnie z naszymi ubiegłorocznymi deklaracjami – jesteśmy stałym wpółorganizatorem tego cyklu spotkań.   Tegoroczną akcje zorganizowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

W ramach trwającej kilkanaście dni kampanii zorganizowano w szkołach prelekcje z zakresu cyberprzemocy. Na lekcjach wychowawczych rozmawiano na temat przemocy, sposobów jej zapobiegania oraz właściwego reagowania w sytuacjach krzywdzenia dzieci. W akcji wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ. Dla placówek biorących udział w akcji w CF Podhale zorganizowano zawody międzyszkolne  pod hasłem „Mówimy stop przemocy, gramy fair play”. Ponadto uczniowie przygotowali gazetki  i plakaty na temat przeciwdziałania przemocy. Dodatkowo –  w dniu finału akcji wszyscy uczestnicy stawili się w Miejskim Ośrodku Kultury z pomarańczowymi wstążeczkami, symbolizującymi wsparcie kampanii, bo kolor pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, sygnalizować zagrożenie.

Oprócz spotkań z młodzieżą szkolną, odbyło się także spotkanie przedstawicieli wszystkich służb, stykających  się z problemem szeroko definiowanej przemocy.  W Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się spotkanie dla wszystkich, którzy z racji pełnionych obowiązków i potrzeby serca interesują się ta problematyką w celu przeciwdziałania. Celem spotkania było wypracowania modelu lepszej komunikacji i współpracy między instytucjami uprawnionymi do zakładania niebieskiej karty.