19 dni przeciwko przemocy 2016

W dniach 1 – 19 listopada 2016 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Tegorocznym tematem przewodnim było „Zaniedbanie – jako forma przemocy”. Podczas konferencji w MOK w Nowym Targu uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ w ramach konkursu wymieniali i omówili rodzaje przemocy, stosowane wobec dzieci. Zwycięzcą została klasa VIa z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie. Główna nagroda to wyjazd  do Centrum Wspinaczkowego TOP w Nowym Targu.
Wiemy, jak ważne jest regularne wsparcie  i deklarujemy kontynuację kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży jako regularne działania profilaktyczne.
Wielu ludzi, jeden cel, bo wszyscy dążymy do „Szczęśliwego Jutra”!