Barbara Wilczek

Barbara Wilczek
Członek Zarządu

Z wykształcenia absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego a z
zamiłowania i pasji pedagog i psycholog. Absolwentka pedagogiki
ogólnej o specjalizacji opiekuńczo- wychowawczej oraz psychologii
klinicznej i osobowości. Prywatnie żona i mama dwójki synów.
Pracuje jako psycholog i pedagog w Zespole Szkół Technicznych i Placówek
w Nowym Targu, koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu „zaraża” swoją
pasją niesienia pomocy.
W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej  „Przystań
Szczęśliwe Jutro” we Wróblówce pomaga dzieciom i młodzieży uporać się z
wyzwaniami i trudnościami.  Wspiera rodziców i wychowawców w procesie
wychowania. robi tylko tyle.I aż tyle. Swoją pracę poddaje
regularnej superwizji. Ciągle podnosi swoje kompetencje i dba o
jakość pracy z podopiecznymi poprzez realizowanie kursów
doskonalących oraz udział w konferencjach naukowych z dziedziny
psychologii, psychoterapii i pedagogiki.

X