Agata Nosal

Agata Nosal
Przewodnicząca Rady Fundacji

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza. Ukończyła również studia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Zarządzanie Oświatą,

Od 7 lat związana z Przedszkolem i Żłobkiem Fiku Miku w Nowym Targu, gdzie pełni funkcję Dyrektora.

Z Fundacją Szczęśliwe Jutro związana od samego początku. Jest osobą empatyczną, łatwo nawiązującą relacje z drugim człowiekiem, zdyscyplinowaną, wymagająca zarówno od siebie jak i od innych. Cechy te wykorzystuje podczas organizacji akcji charytatywnych i pomocowych. Praca z ludźmi jest dla niej pasją.

X