Krystyna Juraszek

Krystyna Juraszek
Fundator/Prezes zarządu

Z wykształcenia nauczyciel geografii, z wyboru i pasji – pełen empatii pedagog. Wybrała konsekwentne pomaganie samotnym i opuszczonym dzieciom oraz rodzinom w kryzysie. Wiedzę
i swoje doświadczenia od lat wykorzystuje wpierając tych, którzy potrzebują pomocy.

Przez 15 lat kierowała Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem. W ramach Centrum działały: Dom Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Mieszkania Chronione.

Za otwartość na problemy innych, aktywne ich rozwiązywanie, opracowanie i wdrażanie nowatorskich projektów z dziedziny pomocy społecznej została odznaczona m.in. Brązowy Krzyżem Zasługi.

X