Łukasz Kita

Łukasz Kita
Członek Rady Fundacji

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, z pasji i
zamiłowania Nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener piłki nożnej.
Sumienny, uczynny, zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą, którym
poprzez sport stara się przekazać zasady zdrowej rywalizacji i szacunku
do przeciwnika. Kształtuje w nich poczucie własnej wartości, umiejętność
pracy zespołowej oraz korzyści z niej wynikające. Na co dzień mąż oraz
ojciec trójki dzieci.

X