Joanna Kuczkowicz – Bugajska

Joanna Kuczkowicz – Bugajska
Wicepprezes zarządu

Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiadająca również dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu: Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa.

Lokalny koordynator partnerstwa w ramach unijnego projektu „Czas na zmiany” dla rozwoju Powiatu Nowotarskiego oraz Powiatu Tatrzańskiego, urzędnik samorządowy.
Prywatnie mocno zaangażowana w wolontariat, organizator akcji charytatywnych.

Prowadziła grupę wsparcia dla ofiar przemocy oraz indywidualne konsultacje dla jej uczestników.
Osoba o otwartym sercu i głębokiej wrażliwości, w której powołanie do realnego niesienia pomocy poprzez pracę z osobami w kryzysie dojrzewało powoli, ale świadomie przez wiele lat.

X